Activiteiten Dochters van Dordrecht 2019

Hieronder een overzicht van activiteiten/initiatieven die tot nu toe bekend zijn. Het wordt steeds bijgewerkt. Met veel initiatieven, partijen en organisaties is kontakt over nieuwe activiteiten voor alle leeftijden. Over vrouwen, over vrouwenthema’s, en over Dochters. Initiatieven en activiteiten kunnen worden aangemeld via info@dochtersvandordrecht.nl


VRIJDAG 8 MAART – INTERNATIONALE VROUWENDAG: 
Thema: HELDINNEN
Internationale Vrouwendag Programma: 
op diverse locaties

09.00 uur: Trefpunt De Nieuwe Stoof Crabbehof: Programma tot 11.00 uur: met elkaar ontbijten en in gesprek gaan over wie onze heldinnen zijn
10.00 uur: Stadskantoor: Aftrap Internationale Vrouwendag Dordrecht
10.30 uur: Stadskantoor: Wandeling langs huizen van bekende Dordtse vrouwen
12.00 uur: DOOR: Lunch, van te voren aanmelden bij DOOR
13.30 uur: DOOR: Start Project #jebentnietalleen, samen koffie drinken

15.00 uur: Vest 177: Dutch in Dordrecht, Wiki-A-Thon Amnesty International Dordrecht: pagina’s maken op Wikipedia voor vrouwelijke activisten
15.00 uur: Stadskantoor: Overhandiging namen van genomineerde Dochters van Dordrecht voor straatnamen
17.30 uur: By Brandenhorst: Kledingpresentatie ‘Colors of Water’, Marjan de Mol (Dordts Temperament)
19.30 uur bij The Movies: Film Girlhood, daarna swingen met Afterparty
21.00 uur in Bibelot: DOCHTERS VAN DORDRECHT – NOBLE:
op Power Stage: Marian Nobel en haar Dochter:
Het platform Vrouwen Kunnen Alles zet in 2019 de schijnwerper op de Dochters van Dordrecht! Dit is een reactie op het project Zonen van Dordrecht dat in 2018 plaatsvond. Het platform zet zich in voor een gelijkwaardige herinnering aan de vrouwen uit het collectief geheugen van Dordrecht. Denk aan schrijfster Top Naeff, dichteres Margaretha van Godewijck, kamerlid Wijnie Jabaaij, sociale actievoerster Charlotte van Praag en judoka Jenny Muilwijk-Brand. Tijdens dit bijzondere concert staat het zogenoemde ‘Jaar van de Vrouw’ centraal. Het concert maakt onderdeel uit van een veelzijdig programma dat op diverse locaties in Dordrecht plaatsvindt.
Het programma in Bibelot bestaat uit een bijzonder optreden van zangeres Noble en haar Dochter Menke. In de jaren 80 en 90 tourde Noble met haar band door binnen- en buitenland. De zangeres is nog altijd actief en behaalde in 2018 de finale van de eerste editie van The Voice Of Holland Senior. Support wordt verzorgd door de zangeressen van W.H.O.P. Goes Pop. Klik hier voor Bibelot Programma

Kijk ook op www.internationalevrouwendag.nl voor de activiteiten en om activiteiten te plaatsen.

21.15 uur bij Merz: MERZ OP WERELDVROUWENDAG: Liefde en romantiek in tijden van modern feminisme – MURIEL KLOEK:
Maria wil graag liefhebben, maar ze wil zich niet wil binden. Ze vreest dat haar lach gesmoord gaat raken en haar vuur gedoofd. Vol overgave geeft ze gehoor aan Le Cri de la Nuit – de lokroep van de nacht, en stort ze zich in het nachtleven.
We kunnen onze donkere kant zo vrezen, maar betekenen die instincten en stille verlangens niet stiekem juist onze kracht en vrijheid? De sensuele, Franstalige liedjes van MURIEL illustreren een actueel en confronterend verhaal over vrouw zijn binnen liefdesverhoudingen anno 2019.
MURIEL is een geëngageerde songwriter en zangeres, ze is half Frans en woont in Rotterdam. Afgelopen november kwam haar debuutalbum uit: Le Cri de la Nuit, over nachtleven, onderdrukte gevoelens en liefde. Ze schreef, componeerde en produceerde het album zelf en heeft daarmee meteen een heel eigen wereld neergezet. Ze begeleidt zichzelf op piano en de zinnelijkheid is in elk liedje voelbaar aanwezig. Dan rauw en expressief, dan subtiel en ingetogen zingt ze over de handen van de cellist, de vlucht en de geur van vrijheid.

ZATERDAG 9 MAART:
Centrale Bibliotheek aan de Groenmarkt: Speciaal programma rondom de eerste bibliotheek en eerste bibliothecaresse van Nederland: beiden in DORDRECHT. Schrijfster Saskia Lensink gaat in op de boeiende geschiedenis van onze eerste bibliotheek en bibliothecaresse.
Dordrecht was de eerste bibliotheek vanaf het eerste uur. De uitleen begon in de Koningin Wilhelminastraat al in september 1899. Daardoor is Dordrecht ook model geworden voor de reeks leeszalen die na 1900 werd opgericht. Met name de in de Dordtse statuten vastgelegde onpartijdigheid werd richtsnoer. Het departement Leeuwarden van ’t Nut had al in 1902 een delegatie naar Dordt gestuurd om ter plekke de ‘moederleeszaal’ te bekijken. Dordrecht is ook het eerst geweest met het in het leven roepen van een bibliotheek voor jeugdigen, de Kinderbibliotheek (1904). Die moest worden opgezet als een apart onderdeel omdat subsidieregelingen lang een barrière hebben gevormd een jeugdbibliotheek binnen de volwassenenafdeling op te richten.
Paul Schneiders: ‘Met Dordrecht als levend voorbeeld begon de actie voor leeszalen intensiever te worden. In kranten en weekbladen verschenen artikelen over de Dordtse leeszaal, ingezonden brieven vroegen om meer leeszalen. De moeizame start van de leeszaalbeweging liep vanuit Dordrecht achtereenvolgens naar Groningen, Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam. Samen met Utrecht vormen zij de eerste zes OLB’s nieuwe stijl. De drijvende kracht in Dordrecht was: Petronella Albertina Louise Snouck Hurgronje (Nel), directrice Openbare Leeszaal en Bibliotheek Dordrecht. “De eerste bibliothecaresse”. Zij heeft later een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor haar tomeloze inzet en het op de kaart zetten van de Dordtse bibliotheek.
15.00 uur: Programma: Directeur van de Bibliotheek Ankie Kesseler zal iets vertellen over de actualiteit van het bibliotheekberoep; Schrijfster Saskia Lensink gaat in op het leven van Nel Snouck Hurgronje, de eerste bibliothecaresse van Nederland.

ZONDAG 10 MAART – Wereldvrouwen bijeenkomsten – In verhalen de wereld rond
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen in Nederland. En dat willen we vieren. Vieren door elkaar verhalen te vertellen, samen met vrouwen van allerlei culturen en uit alle windstreken, over hoe het was, welke plaats de vrouw in de samenleving heeft gehad en nu heeft. Verhalen van vrouwen, sterke vrouwen, die misschien op wat voor manier het in het leven niet altijd makkelijk hebben gehad maar er inmiddels uitgekomen zijn of er weer aan het uitkomen zijn. Dus vrouwen als jij! Het is belangrijk die verhalen te delen en met elkaar te verbinden, als bakens van hoop, krachtig, tranen voorbij….
Op zondag 10 maart organiseren de Dordtse Soroptimisten een brunch. In de Bovenzaal van De Movies, Nieuwstraat 62, aanvang 11.30 uur. Tijdens deze maaltijd zullen er ook weer verhalen worden verteld (door 2-3 vrouwen) om ook aan andere mensen te laten zien en te delen dat we in staat zijn de ervaringen in het leven een plek te geven en hierdoor krachtiger worden. Aansluitend lopen we samen naar het Energiehuis waar vanaf 14.30 uur nog een heel speciale show opgevoerd gaat worden (DOOR VROUWEN VOOR VROUWEN) met als rode draad het verhaal van Maria, moeder van Jezus maar vooral ook sterke vrouw.
14.30 uur: Energiehuis Tranen van Maria Event | Eigen voorstelling naar het Stabat Mater met Pergolesi. Over het verdriet en de kracht van vrouwen. Een speciaal Stabat Mater ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2019, aangevuld met Sefaradische en Arabische liederen en Middeleeuwse lofzangen. Koorleider: Maria van Nieukerken. Sopraan: Johannette Zomer. M.m.v. vrouwen van De Buitenwacht, Soroptimisten en Dochters van Dordrecht. Voorstelling met muziek, dans en beeld. In maart 2019 reist ‘De Tranen van Maria’ door het land en komt ook in Dordrecht. Vrouwelijke musici van diverse culturele achtergronden werken eraan mee. Gebaseerd op het Stabat Mater van Pergolesi. Er wordt opgetreden op locaties waar de mensen rondom het podium zitten, zodat ze omringd en omarmd gaan worden door muziek, zang en dans.
Tijdens de voorstelling in Energiehuis gaat er een extra item worden ingevoegd waarin Dochters van Dordrecht een stem gaan krijgen, letterlijk.
Maatschappelijk betrokken dichter en genomineerde Dochter van Dordrecht – Marieke van Leeuwen – draagt gedichten voor in het kader van Internationale Vrouwendag.
Hier een link naar een uitvoering van het Stabat Mater

ZATERDAG 16 en ZONDAG 17 maart: Open Atelierroute; langs ateliers van professionele kunstenaars, onder wie een groot aantal vrouwelijke kunstenaars

ZONDAG 24 maart: Dordrechts Museum: Activiteiten in het kader van de Boekenweek: Thema: DE MOEDER DE VROUW
Speciaal programma over De Moeder De Vrouw en Jonge Godinnen
13.30 uur: rondleiding met kunstenares Mignon Nusteling; 14.30 uur: lezing


ZATERDAG 4 MEI – Dodenherdenking:
19.00 uur: Dodenherdenking in de kerk hoek Singel/Dubbeldamseweg: Met ruime aandacht voor het herdenken van vrouwen in de oorlog. Traditie is dat er namen worden voorgelezen vanuit de politiek. Dat doet deze keer Kitty Kruger, fractievoorzitter GroenLinks.
20.30 uur in Kunstmin: Na de Damvoorstelling: over vrouwen


VANAF JULI
Presentaties in Augustijnenhof en rondwandelingen in binnenstad naar aanleiding van een boekje over een aantal Dordtse Dochters. Boekje is samengesteld door Alfred Tusschenbroek van het Gilde – met steun van Angenetha Balm-Kok. Klik hier om boekje te lezen.


AUGUSTUS:
DINSDAG 20 AUGUSTUS: Herdenking Gebr. De Witt | Met speciale aandacht voor Maria van Berckel, vrouw van Cornelis de Witt


SEPTEMBER – planning:
RK Kerkbijeenkomst over sterke vrouwen in de Bijbel en religie

Tentoonstelling ‘Ik vier mijn stem’ over 100 jaar Kiesrecht Vrouwen – samen met ProDemos: met Dordtse invulling. Jarenlang was Nederland het oneens over wie mocht stemmen. In 1919 veranderde dat. Sindsdien mogen alle Nederlandse mannen en vrouwen hun stem uitbrengen. De tentoonstelling Ik vier mijn stem laat de bijzondere weg daarnaartoe zien én maakt duidelijk hoe het kiesrecht nog steeds in beweging is. In Nederland hebben we één ding gemeen: we hebben allemaal het recht om onze stem te laten horen. En ieders stem telt even zwaar. De tentoonstelling is het hele parlementaire jaar gratis te bezichtigen in de Tweede Kamer, op werkdagen te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Ingang Lange Poten 4, 2511 CL Den Haag. Bekijk hier de website. De tentoonstelling zal in september – is de planning – te zien zijn in Dordrecht, met aanvulling van de Dordtse situatie, met Dordts materiaal en Dordtse vrouwen die zich hebben ingezet voor het vrouwenkiesrecht.

DINSDAG 17 SEPTEMBER – 19.30 uur in Trinitatiskapel
Lezing: Dordtse Dochters 
door schrijfster van het boek Dochters van Dordrecht Saskia Lensink
Saskia geeft een presentatie met veel beeldmateriaal over vier vrouwen uit haar boek: Maria van Berckel (echtgenote van Cornelis de Witt); Wilhelmina Gips (een van de beste oratorium-zangeressen uit de 19e eeuw); Marie Schmitz (bijna vergeten Dordtse schrijfster); Nel Snouck Hurgronje (eerste ‘heusche’ bibliothecaresse van Nederland.
Klik hier voor meer informatie over Saskia’ werk.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Op En Top Vrouw treedt op in Bonfire, Wijnstraat 77. Het wordt een programma i.s.m. de hulporganisaties Dorcas (Samen in actie voor de allerarmsten)

SEPTEMBER/OKTOBER:
Activiteit rondom Conchita van de Wetering, Dordtse schaakster: al jaren de sterkste damesschaakster in de Drechtstreek. Zij is op het werk en op de schaakclub een toonbeeld van sociale betrokkenheid. In 2019 is de viering van een halve eeuw Conchita | Organisatie Schaakclub Dordrecht


OKTOBER/NOVEMBER:
Maand van de Geschiedenis: Thema ZIJ/HIJ

8 MAART 2020
Presentatie boek van Saskia Lensink: Dochters van Dordrecht 

VRIJDAG 4, ZATERDAG 5 en ZONDAG 6 OKTOBER: Bijeenkomst van de Balansvrouwen op De Kleine Rug, het NIVON-natuurvriendenhuis, aan de Loswal in Stadspolders

ZATERDAG 12 OKTOBER: Dordtse Cultuurnacht: met speciale aandacht voor vrouwen


25 NOVEMBER – Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen:
Zondag 24 november : Spetterende Slotbijeenkomst Project Dochters van Dordrecht: met presentatie van alle Dochters van Dordrecht en een blijvende kunstuiting/herinnering