Het Jaar van de Vrouw in Dordrecht

2019 wordt het Jaar van de Vrouw in Dordrecht. We vieren dan dat het 100 jaar geleden is dat vrouwen kiesrecht kregen. Ook brengen wij gedurende het jaar 2019 hulde aan de Dochters van Dordrecht: vrouwen – met binding aan Dordrecht – worden in het zonnetje gezet. Door de eeuwen heen zijn vrouwen tamelijk onzichtbaar gebleven, terwijl hun inzet en werkzaamheden wel degelijk de moeite waard zijn om gezien te worden. Als stad kiezen en vieren wij onze Dochters. Het hele jaar zijn er dan ook activiteiten en projecten rondom deze Dochters van Dordrecht.

De feestelijke start is in het weekend van vrijdag 8 (Internationale Vrouwendag), zaterdag 9 en zondag 10 maart. Vanuit het ‘Uitmarkt’-concept zijn er op allerlei locaties in Dordrecht presentaties van programma’s en activiteiten op het gebied van o.a. cultuur, sport, onderwijs, religie, natuur, politiek, zorg en ondernemen. Een aantal van deze activiteiten komt later in het jaar uitgebreider aan bod. Zo wordt er op 4 mei stilgestaan bij vrouwen uit de oorlog en het verzet. In augustus is er de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. In het najaar presenteert Saskia Lensink haar boek: Dochters van Dordrecht.