Platform Vrouwen Kunnen Alles

Het Platform Vrouwen kunnen Alles (VKA) stelt zich ten doel: Het tot stand brengen van een brede informatieve instelling voor Vrouwen in Dordrecht e.o. om door een stevige bijdrage te kunnen leveren aan educatie en debat t.a.v. over de bewustwording en gelijkwaardigheid van de positie van vrouwen in hun maatschappelijke, politieke en historische context.

Platform Vrouwen Kunnen Alles coordineert het project Dochters van Dordrecht. Coordinator is Jacqueline van den Bergh.

Het Platform VKA tracht haar doel te bereiken door middel van de aandacht voor uiteenlopende creatieve, positieve, maatschappelijke, politieke en historische initiatieven van door en voor Vrouwen.

Het Platform VKA coördineert de jaarlijkse Internationale Vrouwendag in Dordrecht, coördineert het Project Dochters van Dordrecht en informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd de Dordtse politiek.

Het Platform VKA informeert u over bewustwording en gelijkwaardigheid van de positie van vrouwen in hun maatschappelijke, politieke en historische context via website, facebook en twitter.

Het Platform VKA werkt geheel op vrijwillige basis, de onkosten worden gefinancierd door de vrouwen van het platform VKA, door individuele vrouwen die het platform een warm hart toedragen en donaties van het Midden en Klein Bedrijf. Sponsors zijn van harte welkom, reclame als kleine tegenprestatie is eventueel mogelijk.
Rek. J. Edenburg NL61TRIO0391144456 onder vermelding van Vrouwen kunnen Alles.

Het platform VKA bestaat uit een kerngroep van de volgende vrouwen met:
Martha Mensen: Jeugd en emancipatie
Jacqueline van den Bergh: coördinator Dochters van Dordrecht
Esther de Beun: Kunst en LHTBI
Kitty Kruger: Voorzitter, Politiek, LHTBI, Kunst, PR
Joke Edenburg: Financiën, Feminisme, Historie,
Els Hauser: Buitenwacht, Armoede platform
Erica de Winter: Studio Blijmakers: creativiteit
Karin Lambrechts: netwerker, LHBTI, externe contacten
Nelleke de Smoker: Secretaris, Politiek, PR, Educatie