Gedenkwaardig Festival Dochters van Dordrecht – zondag 8 maart 2020 (Internationale Vrouwendag)

Foto’s Huib Kooyker

Zondagmiddag 8 maart 2020 was het Festival Dochters van Dordrecht in de Trinitatiskapel. De belangstelling was zo overweldigend dat de Trinitatiskapel meer dan bomvol zat. Toen uiteindelijk iedereen binnen was, startte het afwisselende programma: met boekpresentatie door Saskia Lensink van haar boek ‘Dochters van Dordrecht’, de film ‘Van OerDochter naar Dochters van Nu’ en de overhandiging van het kadopakket aan alle aanwezige Dochters door de kunstenaars Marleen Oud en Geerten Ten Bosch.

Opening door dagvoorzitter was Jennifer Evenhuis
Bij de opening vroeg Jennifer kort aan Jacqueline van den Bergh (coördinator Project Dochters van Dordrecht van Platform Vrouwen Kunen Alles) waarom dit project. Jacqueline vertelde dat er uiteraard ook Dochters van Dordrecht kwamen na de 4 Zonen van Dordrecht. Er is voor een totaal andere opzet gekozen, omdat de vrouwen – zeker in de geschiedenis van Dordrecht – vrij onzichtbaar zijn. En dat kan niet. Ook gedurende 800 jaar Stad Dordrecht zijn er vele vrouwen (geweest) die een bijdrage hebben geleverd. Vanaf 1220 (met OerDochter Maria Stadsvrouwe van Dordrecht) tot aan nu.
Inwoners konden zelf vrouwen aanmelden voor Dochters van Dordrecht. Dat is uniek in Nederland. Massaal is gereageerd. Inmiddels zijn er 116 Dochters van Dordrecht. Dit Festival is ter ere van de Dochters. 
Jacqueline bedankte ook alle sponsoren en partners, die het Festival mede mogelijk hebben gemaakt:
Gemeente Dordrecht, RTV Dordrecht, Uitgeverij Liverse, Dordrechts Museum, Da Vinci College Art & Design, Regionaal Archief Dordrecht, Muziektheater Hollands Diep, ESH Media, ProDemos, Dekkers Van Gerwen Drukkers, Drukkerij Jonkheer, Van Meel Producties

Boekpresentatie Saskia Lensink 
Saskia gaf een korte presentatie over haar boek ‘Dochters van Dordrecht’. Ca. 50 Dordtse vrouwen uit het verleden zijn door Saskia tot leven geroepen. Zij overhandigde haar eerste exemplaar aan burgemeester Kolff. De burgemeester was het er mee eens dat vrouwen meer in de schijnwerpers moeten komen te staan, en zij zelf ook meer het initiatief moeten nemen. Een vrouwelijke burgemeester na hem zou voor Dordrecht heel goed zijn, aldus de heer Kolff.

Muziektheater Hollands Diep
David Prins vertelde het verhaal van ‘Maria Keizerin van Dordrecht’. Zij was zeer belangrijk. Door het huwelijk van Graaf Floris I (eerste graaf van Holland) met Maria van Leuven in 1220 verkreeg Dordrecht een uitbreiding van de stadsrechten, o.a. kon Dordrecht zelf wetten maken. Wat uniek was in die tijd. Maria zou tijdens het Festival verschijnen en David vroeg het publiek met hem te oefenen met zang om straks Maria te begeleiden. 
Toen Maria eenmaal verscheen in de Trinitatiskapel klonk er het zachte gezang. Het was een zeer indrukwekkend en mooi moment.

Filmpremière ‘Van OerDochter naar Dochters van Nu’
Na de pauze – waarin bezoekers het boek konden aanschaffen – startte de film ‘Van OerDochter naar Dochters van Nu’. Film is gemaakt door RTV Dordrecht in opdracht van Platform Vrouwen Kunnen Alles.
Daarin werden vrouwen uit verleden en heden in beeld gebracht, met hun visie op vrouw-zijn.

Verschijning van Maria Keizerin van Dordrecht in Trinitatiskapel

Feestelijke viering van alle Dochters van Dordrecht
Voor alle Dochters van Dordrecht is een kunstpakket gemaakt door de kunstenaressen Geerten Ten Bosch en Marleen Oud. Dit in samenwerking met Dordrechts Museum, Gemeente Dordrecht en Platform Vrouwen Kunnen Alles.
Zij vertelden over hun idee om iedere Dochter te benoemen naar een bloem die bij haar past. Alle aanwezig Dochters ontvingen een pot met bloemen en zaadjes, met hun naam en Dochter van Dordrecht erbij, zodat ze een blijvende herinnering hebben.
In de stad en wijken komen ‘Pluktuinen’ waarin bloemen staan van Dochters van Dordrecht die geplukt kunnen worden. Met een mooi bordje erbij met informatie over Dochters van Dordrecht. Dit gaat verder uitgewerkt worden met de gemeente en met Dochters van Dordrecht.

Inmiddels is bekend dat er een Pluktuin Dochters van Dordrecht komt op de Essenhof. Een vrij grote tuin. De officiële opening vindt later dit jaar plaats.

Hierna was het tijd voor hapjes, drankjes en napraten…

Dank aan iedereen die Dochters heeft voorgedragen en die het project Dochters van Dordrecht heeft mogelijk gemaakt.
Jacqueline van den Bergh
namens Platform Vrouwen Kunnen Alles

Lucienne van der Lans (Dochter van Dordrecht), Jacqueline van den Bergh en Geerten Ten Bosch

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *