Over Dochters van Dordrecht

Nadat in 2018 aandacht werd geschonken aan de vier Zonen van Dordrecht zetten we in 2019 de schijnwerper op de Dochters van Dordrecht. 

De geschiedschrijving wordt meestal gedomineerd door mannen.
Het is de hoogste tijd om voor een gelijkwaardige herinnering te gaan zorgen aan vrouwen die een plek horen te hebben in het collectief geheugen van Dordrecht. Daarom gaat het Vrouwenplatform ‘Vrouwen Kunnen Alles’, dat elk jaar op 8 maart de Internationale Vrouwendag organiseert, namen van mensen/organisaties verzamelen, die een steentje willen bijdragen aan de activiteiten rond de Dochters van Dordrecht.

,,We gebruiken de komende maanden om het idee verder uit te dragen, zodat er draagvlak groeit voor een mooi, veelzijdig programma in 2019. We willen zoveel mogelijk mensen, organisaties en initiatieven erbij betrekken. Het moet gaan leven en bruisen in heel de stad. 2019 is een belangrijk jaar met ook de herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht. 2019 wordt Het Jaar van de Vrouw”, aldus Jacqueline van den Bergh, woordvoerster van het Vrouwenplatform Vrouwen Kunnen Alles.

Een aantal vrouwen staat al duidelijk of minder duidelijk in het collectief geheugen, zoals schrijfster Top Naeff, dichteres Margaretha van Godewijck, kamerlid Wijnie Jabaaij, sociale actievoerster Charlotte van Praag en judoka Jenny Muilwijk-Brand. Met de herinneringen aan deze vrouwen is meer te doen. Tevens zijn nog meer verhalen over de maatschappelijke betrokkenheid van andere vrouwen te vertellen.

Landelijk heeft deze inzet al geleid tot het standaardwerk 1001 vrouwen van historica Els Kloek, die nieuwe boeken in voorbereiding heeft. In Dordrecht werkt journaliste Saskia Lensink aan het boek over Dochters van Dordrecht. De presentatie wordt in 2019 verwacht.

Hans Berrevoets, die met Bart van Aanholt van de Bibliotheek AanZet vanaf 2016 voor de vier zonen van Dordrecht (C. Buddingh, Aart Alblas, Otto Dicke en Kors Monster) de aandacht en de kennis aanjaagt, juicht het vrouwen-initiatief van harte toe. ,,Toen we met de vier zonen van Dordrecht begonnen, die 1918 als geboortejaar delen, kwam van enkele kanten al het verzoek om de dochters niet te vergeten. We hebben toen afgesproken om voor 2018 organisaties en mensen enthousiast te maken voor de vier zonen, zodat we daarmee gelijk ervaringen en contacten konden opdoen voor de Dochters van Dordrecht. Het zou prachtig zijn als er een mooi en veelzijdig programma uit gaat rollen, dat de Dochters van Dordrecht net zoveel recht gaat doen als nu gebeurt met de vier zonen”.

In 2013 kreeg Dordrecht al een vrouwen-wandeling en telkens rond Internationale Vrouwendag 8 maart wordt al gezorgd voor een veelzijdig programma. Afhankelijk van bepaalde historische data en andere mogelijkheden zet het plan Dochters van Dordrecht de eeuwen door onderbelichtte historie langer in het voetlicht.

Jacqueline van den Bergh en Hans Berrevoets: ,,We denken dat we zo via 2019 een prima aanloop maken naar 2020. Dan draait het om 800 jaar stadsrechten voor Dordrecht en kunnen we gelijk de balans opmaken hoe na achthonderd jaar het staat met rechten voor alle Dordtenaren in onze veelkleurige wereldstad Dordrecht”.

Belangstellenden voor de Dochters van Dordrecht kunnen alvast reageren en/of zich opgeven via:

Jacqueline van den Bergh
Coordinator Dochters van Dordrecht
Platform Vrouwen Kunnen Alles
info@dochtersvandordrecht.nl

www.dochtersvandordrecht.nl • facebook • twitter