Wie worden de Dochters van Dordrecht

Criteria voor Dochters:  1) Er moet een sterke binding zijn met Dordrecht; 2) Betekenis hebben voor Dordrecht; 3) Een sociale en maatschappelijke betrokkenheid / betekenis voor de ontwikkeling van de vrouw door de eeuwen heen; 4) Er moet een verhaal over te vertellen zijn en een activiteit eromheen georganiseerd kunnen worden.


Aanmelden van activiteiten en vrouwen voor Dochters van Dordrecht, incl. een rechtenvrije foto en verhaal via: info@dochtersvandordrecht.nl

Voorbeelden van voorgedragen Dochters van Dordrecht – overzicht wordt steeds aangevuld

Mieke G.V.A. Veenhuysen-Driessen – eerste vrouwelijke fractievoorzitter in christelijke kring

Mieke G.V.A. Veenhuysen-Driessen, in 2005 overleden, was de eerste fractievoorzitster in Dordrecht in christelijke kring. Ze volgde bij de KVP ...
Verder lezen

(geen titel)

Elly Meijer – Pietersen (1932) raadslid voor het CDA van 1982 tot 1998.Ze was een sterke, katholieke, geëmancipeerde vrouw die ...
Verder lezen

Mej. Dr. K. Hommes – eerste vrouwelijke stadsapotheker

In 2012 bestond de stadsapotheek van Dordrecht 250 jaar. Die verjaardag is gevierd met een symposium dat samenviel met de ...
Verder lezen

Veronica Kini

Veronica Kini is de voorzitter van de Ntankah Village Women Common Initiative Group, de vrouwenorganisatie uit Bamenda met wie we ...
Verder lezen

Gerda Bosdriesz

Gerda is natuurlijk jarenlang actief geweest in de politiek, waaronder ook als wethouder. Maar daarnaast is ze al 15 jaar ...
Verder lezen

Annette de Vlieger – gezond vers lokaal voedsel

Annette de Vlieger, mede-initiatiefnemer van Drechtstadsboer, zet zich jaren onvermoeibaar in voor de expansie van de 'korte voedselketen' in Dordrecht ...
Verder lezen

Marie Schmitz-Verhoeven

Marie Schmitz-Verhoeven (1883-1972) - Marie Schmitz was schrijfster Reden van nominatie: Marie Schmitz schreef naast gedichten ook romans, zoals Het ...
Verder lezen

Margaretha van Godewijck

Margaretha van Godewijck (1627-1677): Dordtse vrouw die erin slaagde zich door zelfstudie te ontwikkelen buiten het officiële onderwijssysteem (waartoe zij ...
Verder lezen

Maria van Berckel – echtgenote van Cornelis de Witt

Maria van Berckel (1632-1706) - Echtgenote van Cornelis de Witt, die onder haar tijdgenoten bekend stond als intelligent, mondig en ...
Verder lezen

P.A.L. (Nel) Snouck Hurgronje

Juffrouw Snouck Hurgronje was de eerste directrice van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal in Dordrecht (eerste bibliotheek van Nederland). Reden ...
Verder lezen