DOCHTERS VAN DORDRECHT

Onderstaand de lijst met vrouwen die inmiddels zijn genomineerd voor Dochters van Dordrecht. De vrouwen staan op alfabetische volgorde.
De lijst zal blijven groeien en is nog lang niet compleet. Er wordt voortdurend aan gewerkt. Klik op de groen gekleurde tekst voor uitgebreidere informatie.
U kunt vrouwen (incl. rechtenvrije foto en verhaal) aanmelden via info@dochtersvandordrecht.nl

Wie zijn de Dochters van Dordrecht?
• Vrouwen die een sterke binding hebben met Dordrecht
• Vrouwen die van grote sociale en maatschappelijke betekenis zijn (geweest) voor Dordrecht
• Vrouwen die zich bijzonder weten in te zetten (of ingezet hebben) voor de Dordtse samenleving
Zij zijn aangemeld door velen in onze stad en worden nog steeds aangemeld als een Dochter van Dordrecht.

U kunt vrouwen (incl. rechtenvrije foto en verhaal) aanmelden via info@dochtersvandordrecht.nl

In principe is iedere aangemelde Dochter een Dochter van Dordrecht. Er is geen competitie. Alle vrouwen hebben iets bijzonders en zijn van betekenis. In het voorjaar van 2020 wordt er een complete lijst gemaakt van alle Dochters van Dordrecht. Op zondag 8 maart 2020 is er het feestelijke Dochters van Dordrecht Festival. Dan worden alle Dochters van Dordrecht gepresenteerd.

DOCHTERS VAN DORDRECHT:

Els van As (1900-1958) – maakte onderduiken mogelijk in eigen huis; (Stolpersteine Dordrecht)

Kiertie Autar-Ramautar (1944) – jarenlang vrijwilliger bij uiteenlopende projecten in Dordrecht; werkt voor diverse mantelwerkprogramma’s; heeft de Johan de Witt penning ontvangen

Angeneta Balm-Kok – schrijfster; met meer dan 100 (Dordts historische) boektitels op haar naam

Maria van Berckel (1632-1706) – vrouw van Cornelis de Witt; nam taken van haar man waar; intelligent, mondig met een sterk karakter naar wie geluisterd werd (wikipedia)

Eilke Berghuis (1922-2013) – “een bevlogen politievrouw”; werkte bij de Dordtse Jeugd- en Zedenpolitie

Marloes Besemer – eigenaar van Rebellion Monkey; merkstrateeg, strategische merkpositionering, innovatie en creatieve concepten

Maria van Beveren (1551-1634) – was de dochter van burgemeester Cornelis van Beveren; hielp geloofsvervolgden

Gerda Bosdriesz – politica, wethouder GroenLinks, 15 jaar voorzitter Stichting Dordrecht – Bamenda

Jannie Bozuwa – actieve Dordtenaar; in actie voor een buslijn langs de Essenhof

Wil Braat – ‘Burgemeester van Wielwijk’

Darja de Caluwe – de Stadsomroepster

Anna van den Corput (1599-1645) – First Lady van Dordrecht; moeder van Johan en Cornelis de Witt

Teuntje van Dalen – scheepmaakster; na het overlijden van haar man (eigenaar in 1869 van een scheepswerf in het Bosch) nam zij de leiding over

Damiët van Dalsum – Poppentheater

Lenie Dicke (Lenie Kouwen-Dicke) (1922-2000) – was koerierster in het verzet; zij speelde een cruciale rol in het Dordtse verzet tijdens WO II; (artikel in dagblad AD)

Miep Diekmann (1925-2017) – schrijfster

Hanneken van Dordt (16e eeuw) – reuzin van Dordrecht; de reusachtige houten Hanneken stond op het Bolwerk bij het Groothoofd aan de Merwede en overzag het drukke scheepvaartverkeer

Conchita Dwars – de sterkste damesschaakster in de Drechtstreek

Helma Eeuwijk (1946-2012) – eigenaresse van de Bombardon (nu Merz); een zeer levendig cultureel cafe; theatermaker; op de Binnen Walevest staan in een nis bij haar laatste woning twee rode laarsjes ter nagedachtenis

Beatrix de Gelukkige (ca. 1421-1470) – een kind dat kwam aandrijven in een wieg, in gezelschap van een kat; spoelde in Dordrecht aan tijdens de Sint Elisabethsvloed; Dordrecht speelde een belangrijke rol bij de hulpverlening  (wikipedia, archief)

Johanna Wilhelmina Gips (artiestennaam Wilhelmine Gips) (1843-1895) – een van de belangrijkste Nederlandse sopranen van haar tijd

Margaretha van Godewijck (1627-1677) – Dordtse dichteres (wikipedia)

Suze Groeneweg (1875-1940) – eerste vrouwelijk Tweede Kamerlid in Nederland; vurig pleitbezorgster van volksonderwijs

Lijnie de Haas – drijvende kracht achter de speeltuin Stadspolders

Hanneke van Halewijn (1936) – feministe, o.a. mede-oprichter van de Bond van Vrouwen in de Beeldende Kunst en Vrouwencafé Brood en Rozen, gemeenteraadslid voor de PvdA

Katinka van Haren – (geb. 1961) – kunstenares, ontwierp de dieren bij de Gorgelrijmen van Cees Buddingh’

Cornelia de Heer (1753-1825) – rederes; getrouwd te Dordrecht met Houthandelaar/reder Stephan van Dorssen Janz; na zijn overlijden neemt zij als koopvrouw en rederes de zaken over van de houthandel

Nel Heidenreich (13-7-1916 – 8-1-2018) – gymlerares bij Sparta, en andere verenigingen in ’s Gravendeel, Sliedrecht en Leerdam; prominent lid van de Sportraad; medeoprichter van Contact Commissie Gymnastiek Dordrecht

Mirjam Hendrickx – directeur van Distilleerderij Rutte

Dien Henny-van Randwijk (1919-1974) – VVD wethouder in Dordrecht van 1972-1974; zij is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen

Cilia Hogerzeil – theatermaker, regisseur, en van oorsprong theologe

Mej. Dr. K.J. Hommes (1906-1982) – eerste Dordtse vrouwelijke apotheker van de Stadsapotheek van Dordrecht

Jehanne Hulsman (1952) – juriste, musicienne, schilderes, schrijfster en vooral sociaal bewogen vrouw (NRC-interview)

Wijnie Jabaaij (1939-1995) – PvdA politica; gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid

Lientje de Jong – Onderduikmeisje, Boek Vergeet-mij-niet Bart van Es (Stolpersteine Dordrecht)

Sabriye Kargih – bruggenbouwster, doet veel voor Dordt (artikel in De Poorter), heeft een lintje ontvangen voor haar bijzondere inzet voor Dordrecht

Veronica Kini – strijdster voor vrouwenrechten en inspireerde vele Dordtse vrouwen; was de verbinding tussen de vrouwenorganisatie uit Bamenda en Balanskoor

Dina (Diet) Kloos-Barendregt (1924 – 2015) – was met haar verloofde actief in het verzet en hielp onderduikers; na de Tweede Wereldoorlog had zij een internationale zangcarriere; (Stolpersteine Dordrecht)

Franciska Kramer-Mampay – SDAP, eerste vrouwelijk raadslid in Dordrecht in, 1919, toen het vrouwenkiesrecht een feit werd, schreef mevrouw Kramer-Mampaey  ook historie

Lucienne van der Lans – eigenaar atelier De Luthiers; ontwerpt, repareert en vervaardigt strijkinstrumenten (‘vioolbouwer’); geeft concerten voor kinderen en volwassenen; voorzitter Stichting Leerorkest Drechtsteden

Marieke van Leeuwen (1950) – voormalige Stadsdichter (website); maatschappelijk betrokken Dordtse dichter

Elisabeth de Lengh 1677)  – speelde een belangrijke rol bij de realisatie van het Regentenhof (ook wel bekend onder de naam Lenghenhof), dat in 1756 werd opgericht

Maria van Leuven / Maria van Brabant (1189-1260) – ‘Stadsvrouwe’ van Dordrecht door haar huwelijk met Willem I, graaf van Holland; met dit huwelijk (en waarschijnlijk naar aanleiding daarvan) werd een document uitgegeven dat de Stadsrechten van Dordrecht aanvulde en uitbreidde, waardoor Dordrecht kon uitgroeien tot een bloeiende handelsstad | Oer-Dochter van Dordrecht

Mw. B.A. (Bertha) van der Linden – presidente Zondagsschool Hanna en later van de Nederlandse Christen-Vrouwenbond afdeling Dordrecht

Willemijn van Loo – streng gelovige, die afwijkende standpunten kon innemen

Ida Los-Bonten (1812-1869) – gebruikte het pseudoniem Johannes om op eigenzinnige wijze boeken met ernstige maatschappelijke onderwerpen in die tijd te beschrijven

Margalith Lugten (1926 – ) – tijdens WO II spion; (Stolpersteine Dordrecht)

Mariken Jansdochter – wordt in 1593 te Dordrecht vermeld als ‘meesteresse’; daarmee is zij de oudst bekende vrouwelijke chirurgijn van Nederland

Gemma Mentzel (1917-1986) – overtuigd sociaaldemocraat; gemeenteraadslid PvdA; bekleedde vele bestuurs- en beleidsfuncties; lid van Culturele Raad Dordrecht; actief in de vrouwenbeweging

Frederike Meyboom (1871-1971) – verpleegster die destijds het Gemeenteziekenhuis op de rails heeft gekregen (wikipedia) (Regionaal Archief)

Elly Meijer – Pietersen (1932) – raadslid voor het CDA van 1982 tot 1998; portefeuille milieuzaken (o.a. gifaffaire Merwedepolder) en volkshuisvesting

Inge Mous – CDA raadslid; verpleegkundige; oprichter bijzondere kliniek

Jenny Muilwijk-Brand (1927-2011) – judoka; vrouw met de eerste zwarte band in Nederland; medeoprichtster Sportschool Muilwijk

Top Naeff (1878-1953) – schrijfster en grondlegger van het meisjesboek rond 1900; eerste vrouwelijke ereburger van Dordrecht

Wilma Nedermeijer – ondernemer van Nedermeijer Support; enthousiast ondernemer en ondersteunt het slimme samenwerken

Catharina Nelemans (4 juli 1914) – voor het vele dat zij gedaan heeft in Dordrecht net na de Tweede Wereldoorlog; de Bloem van Dordrecht

Marianne Noble (1946) – zangeres; treedt regelmatig op met haar dochter Menke; nam op 71-jarige leeftijd deel aan The Voice Senior en bereikte de finale (wikipedia)

Tessa Noltee – (1 oktober 1983) – eigenaresse van een toonaangevend Huiswerkinstituut

Mignon Nusteling – veelzijdig kunstenares

Charlotte van Praag – zeer betrokken en sociaal bewogen activiste; ‘geweten van Dordrecht’; lerares Duits op Christelijk Lyceum; heeft ternauwernood de Holocaust overleefd; stolpersteine dordrecht

Liane Roemers-de Jong (1952-2008) – VVD wethouder in Dordrecht van 1989-1990;

Corry Roest (1923-2015) – schreef verhalen over haar jeugd in Dordrecht

Mary Ruisch – strijdend voor emancipatie van vrouwen en gelijkwaardigheid van en kansen voor alle mensen; GroenLinks politca

Marie Schmitz-Verhoeven (1883-1972) – schreef gedichten, ook romans, letterkundig medewerker NRC Handelsblad; bood onderdak in WO 2 aan Joodse onderduikers

Mevrouw J.M. Smit-Pieters – SDAP, de eerste vrouwelijke wethouder van Dordrecht in 1935

Teuni van Soelen-Boogaard – vakbondsvrouw; “Dan deed ik speciaal een rok aan, om het verschil met al die mannen te laten zien”

Mw. P.A.L. (Nel) Snouck Hurgronje – eerste directrice/bibliothecaresse van de eerste bibliotheek van Nederland: Dordrecht

Jeanne Stoop-Snouck Hurgronje (1871) – activistische feministe, vrouw van SDAP-politicus en Dordtse wethouder Theodoor Stoop; zus van Nel Snouck Hurgronje; kinderboekenschrijfster

Dinie Stortenbeker – verpleegkundige, actieve en krachtige vrouw achter Teun Stortenbeker, de voormalige directeur van stichting De Hoop; zelf nog steeds actief, nu ook met de nieuw opgerichte stichting New Hope

Sura (11e – 12e eeuw) – de heilige Sura, plaatselijke heilige, maagd, martelares; vermeende stichteres van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Dordrecht

Ank Ten Bosch-Stumpel (1920-2017) – feministe, rood van haar en hart, met een luisterend oor, inspiratie voor velen, initiatiefneemster van de eerste Speelstraat in Nederland

Truus Treep – werft fondsen en geeft voorlichting o.a. bij de Stedenband Dordrecht – Bamenda; zet zich in voor de Soroptimisten; leider van de vrijdagavondclub van de soos voor verstandelijk gehandicapten; ontving een koninklijke onderscheiding

Maria van der Valk – echtgenote van Cornelis van Beveren; helpt gereformeerden te ontsnappen aan vervolging

Mieke G.V.A. Veenhuizen-Driessen – eerste vrouwelijke fractievoorzitter in Dordrecht in christelijke kring

Annette de Vlieger (met Jet Robben en Annet van Nieuwland) – Groene Kratje vrijwilligers uit de Lenghenhof; Annette zet zich al jaren onvermoeibaar in voor de expansie van de ‘korte voedselketen’ in Dordrecht; gezond vers lokaal voedsel betaalbaar voor iedere beurs

Gonnie Walrecht – passievolle inzet voor de Stedenband tussen Dordrecht en Bamenda; samenwerkingsprojecten opgezet voor ondersteuning van kinderen met een beperking in Bamenda; ‘moeder van alle moeders’

Willemina Waltman-van Eijsbergen (1802-1874) – vroedvrouw in de armste wijken van Dordrecht

Riet van der Werf – Mede-initiatiefneemster van de Huisraadbank, helpt mensen aan huisraad

Cornélie (Cornelia) van Zanten (1855-1946) – operazangeres, zangdocente, auteur, in Den Haag is een straat naar haar vernoemd