Weekend van de Begraafplaats ‘Een plek vol verhalen’

Het weekend van vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 zijn de landelijke OPEN DAGEN van Begraafplaatsen. De Essenhof stelt de begraafplaats deze dagen open, en heeft een bijzonder en passend programma hiervoor samengesteld. Ook is er aandacht voor vrouwen en Dochters van Dordrecht op zaterdagmiddag 25 mei.

Authentieke verhalen over de geschiedenis van Dordt op Essenhof
In het verlengde van de Ode aan de Synode en de Passion sluit Essenhof tijdens het landelijke WEEKEND VAN DE BEGRAAFPLAATS graag aan op deze activiteiten door Dordtse geschiedenis op Essenhof te delen.

Opening Weekend van de Begraafplaats op vrijdag 24 mei 2019 om 14.30 uur
Essenhof heeft hoogleraard religiegeschiedenis en Dordtenaar Fred van Lieburg bereid gevonden het landelijke openingsmoment van het Weekend van de Begraafplaats in te vullen.

Verhalen over oud Dordtenaren zaterdag 25 mei 2019 om 14 uur
In de Thuredrith aula zal van 14-15 uur Dordtenaar Hans Berrevoets een interactieve bijeenkomst begeleiden waarin de verhalen van en over echte Dordtenaren, Dochters van Dordrecht en Zonen van Dordrecht verteld worden. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door de band Neverlandjazz. Aansluitend wordt er gewandeld langs de mooie en monumentale graven van ‘Zonen van Dordrecht’, Dordtse predikanten, families, kunstenaars en schrijvers, maar ook een aanzienlijk aantal inspirerende vrouwen ‘Dochters van Dordrecht’!

Meer informatie: www.weekendvandebegraafplaats.nl


100 Jaar Vrouwenkiesrecht

De NRC.nl besteedt uitgebreid aandacht aan vrouwen in de politiek. Dit naar aanleiding van 100 Jaar Vrouwenkiesrecht, dat we dit jaar vieren.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:
– Hoe is het om vicepremier en vrouw te zijn?
– Zo beweeg je vrouwen de politiek in te gaan
– Het was een politieke onmogelijkheid: kiesrecht voor vrouwen
– Het nieuwe feminisme dreigt over alles en niets te gaan
– Hoe vindt u dat de vrouwenemancipatie ervoor staat in 2019?

Klik hier om de artikelen te lezen op NRC.nl


‘Juf op reis naar Parijs’ – lezing door Frieda van Essen

De feministe en pedagoge Elise van Calcar (1822-1904) was pleitbezorgster voor vernieuwing van het toenmalig bewaaronderwijs en introduceerde Fröbels gedachtegoed in Nederland. 
Op woensdagavond 1 mei 2019 geeft Frieda van Essen een lezing in het Onderwijsmuseum over de reis van ‘juf Elise van Calcar’ naar Parijs in 1858.

Lezing ‘Juf op reis naar Parijs’ (over Elise van Calcar)
Door Frieda van Essen
Woensdag 1 mei 2019
19.30 – 21.30 uur
Deelname 7,50 euro, incl. kopje koffie of thee bij ontvangst


Speciale aandacht voor Dordtse vrouwen in het verzet op 4 mei 2019

Zaterdagavond 4 mei 2019 is er de Nationale Dodenherdenking.
19.00 uur – 19.30 uur: Interkerkelijke dienst in de Singelkerk/hoek Dubbeldamseweg: Speciale aandacht voor 11 Dordtse vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Fractievoorzitter GroenLinks en voorzitter Platform Vrouwen Kunnen Alles. Kitty Kruger leest de namen op van 11 Dordtse vrouwen. Een aantal genomineerd als Dochter van Dordrecht. Verder wordt er ingegaan op hun activiteiten tijdens de oorlog.


Elly Meijer in het zonnetje gezet

De door het CDA Dordrecht genomineerde Dochter van Dordrecht Elly Meijer werd donderdagmiddag 14 maart 2019 in het zonnetje gezet in het huis aan de Knolhaven, waar CDA raadslid Mafalda Weerts woont.

Elly Meijer was raadslid voor het CDA van 1982 tot 1998.
Ze was een sterke, katholieke, geëmancipeerde vrouw die zonder veel woorden aan die kenmerken te wijden zich inzette voor een betrouwbaar openbaar bestuur en voor een respectvolle omgang met de Dordtse bevolking. Na haar verkiezing koos ze welbewust voor een portefeuille in de harde sector: milieuzaken en volkshuisvesting. Daarmee stortte ze zich in het heftigste politieke onderwerp van die dagen: de gifaffaire in de Merwedepolder.


10 Dochters van Dordrecht voor straatnamen in Dordrecht

Vrijdagmiddag 8 maart 2019 – op Internationale Vrouwendag – zijn 10 namen van de vele genomineerden Dochters van Dordrecht overhandigd aan wethouder Reynvaan door het Platform Vrouwen Kunnen Alles. Vrouwen die het waard zijn om opgenomen te worden in het straatnamenregister van Dordrecht. Ook heeft het Platform de schrijfster Saskia Lensink en oud-D66 politica Nelleke de Smoker voorgedragen om plaats te nemen in de Straatnamencommissie. Die bestaat nu uit 3 mannen.


Verslag van de bruisende activiteiten in weekend van 8, 9 en 10 maart 2019 – Internationale Vrouwendag

Het begon om 10 uur met een zonnige start van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2019 met Platform Vrouwen Kunnen Alles en RTV Rijnmond bij het Stadskantoor.

RTV Rijnmond was aangetrokken door het aantrekkelijke programma dat Dordrecht te bieden had. Veel activiteiten organiseerde het Platform Vrouwen Kunnen Alles, die onder meer ook het Project Dochters van Dordrecht coordineert. Op foto: Jacqueline van den Bergh (coordinator Dochters van Dordrecht), RTV Rijnmond verslaggeefster, Kitty Kruger (voorzitter Platform Vrouwen Kunnen Alles) en Joke Noordberger.


Motie “Dordrecht: een stad met vrouwen van naam” is aangenomen door de Gemeenteraad, dinsdag 19 februari 2019. Indieners waren de vrouwen in de gemeenteraad. …


Zou jij ook een Valentijnskaart willen versturen?


Druk bezochte feestelijke start van het ‘Jaar van de Vrouw’

De Nieuwjaarsborrel en de viering van het ‘Jaar van de Vrouw’ en het Project Dochters van Dordrecht trok zaterdagmiddag 26 januari 2019 bijzonder grote belangstelling bij DOOR. Er werd getoast op het nieuwe jaar door zowel de vele vrouwen die waren gekomen, maar zeker ook door de aanwezige mannen.


Bezoek onze ‘Jaar van de Vrouw’ Nieuwjaarsborrel

Toasten op ‘Jaar van de Vrouw’ met Platform Vrouwen Kunnen Alles | Jacqueline van den Bergh: Jaarplanning Dochters van Dordrecht | Gerda Bosdriesz: 100 Jaar Vrouwenkiesrecht | Elly van Wenum: Kerken en Dochters van Dordrecht | Saskia Lensink: Vrouwen en Dochters van Dordrecht | Ilse Donkelaar e.a. van Stichting Voorlezen: Voorlezen uit Top Naeff.

Tijdens de borrel laten wij horen dat vrouwen zeker hun bijdragen leveren aan de muzikale wereld.


Feestelijke start Jaar van de Vrouw

Zaterdagmiddag 26 januari 2019 van 16-18 uur is er de JAAR VAN DE VROUW Nieuwjaarsborrel. Bij DOOR, Spuiboulevard 180 in Dordrecht. Iedereen is van harte welkom! 


Historische en vrolijke overdracht van Zonen naar Dochters

Het Jaar van de Vier Zonen van Dordrecht is vrijdagmorgen 28 december 2018 op het Groothoofd om 11 uur officieel overgedragen aan het Jaar van de Dochters van Dordrecht. Op een ludieke wijze gaf Hans Berrevoets (Zonen) een ooi (vrouwelijk schaap) met roze sjaal aan Jacqueline van den Bergh (Dochters). Temidden van belangstellenden en Platform Vrouwen Kunnen Alles, dat Dochters van Dordrecht coordineert.

Het jaar van de 4 Zonen van Dordrecht draagt stokje over aan het jaar van de Dochters van Dordrecht

Deze overdracht wordt feestelijk gevierd. Iedereen is van harte welkom.

VRIJDAG 28 DECEMBER 2018. Om 11 uur. Op het Groothoofd/Groothoofdspoort wordt op een symbolische en creatieve wijze het stokje doorgegeven aan de Dochters van Dordrecht.

Het jaar van de 4 Zonen van Dordrecht loopt af. In 2019 start het Jaar van de Vrouw, met daarin het Project Dochters van Dordrecht.


Actie ‘Meer Vrouw op Straat’

Zondagmiddag 4 november 2018 werd er een kleine ludieke actie gehouden voor meer vrouwelijke straatnamen in Dordrecht. Door het Platform Vrouwen Kunnen Alles in het kader van het project Dochters van Dordrecht. Met de actie ‘Meer Vrouw op Straat’.


Succesvolle Inspiratie-Informatiebijeenkomst

Onder grote belangstelling en enthousiasme is het Project Dochters van Dordrecht van start gegaan op de Inspiratie-Informatiebijeenkomst woensdagavond 5 september 2018 in de Blauwe Kamer van de Stadsbibliotheek Dordrecht.


Het Jaar van de Vrouw in Dordrecht

2019 wordt het Jaar van de Vrouw in Dordrecht. We vieren dan dat het 100 jaar geleden is dat vrouwen kiesrecht kregen. Ook brengen wij gedurende het jaar 2019 hulde aan de Dochters van Dordrecht: vrouwen – met binding aan Dordrecht – worden in het zonnetje gezet. Door de eeuwen heen zijn vrouwen tamelijk onzichtbaar gebleven, terwijl hun inzet en werkzaamheden wel degelijk de moeite waard zijn om gezien te worden. Als stad kiezen en vieren wij onze Dochters. Het hele jaar zijn er dan ook activiteiten en projecten rondom deze Dochters van Dordrecht.