Lezingen over ‘Vrouwelijke Componisten door de Eeuwen’

Het jaar 2019 biedt een uitgelezen gelegenheid om stil te staan bij belangrijke bijdragen die een reeks vrouwen heeft geleverd aan de Europese cultuurgeschiedenis, in het bijzonder op het gebied van muziek.

Eerst in 1919 kregen vrouwen in Nederland algemeen kiesrecht, een politieke daad van formaat en gerechtigheid. In bredere, culturele zin, werden vrouwelijke creatieve geesten vaak in de schaduw gesteld van mannelijke kunstenaars.

In de bovengenoemde lezingencyclus zal blijken hoe onterecht dat is en hoeveel rijker de muzikale canon klinkt als de pennenvruchten van componistes voor het voetlicht worden gebracht. Muziekhistorisch Bureau MUSICA DOCET biedt deze bijzondere cyclus komend najaar ook aan in Dordrecht.

In elk van de 6 lezingen zullen prachtwerken van één of meer componistes aan bod komen en geplaatst worden in een bredere maatschappelijke context.

De lezingen worden gehouden op de dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november, 3 en 10 december 2019, in de Europazaal, Baptisengemeente, Vrieseweg 64 te Dordrecht, van 13.30 – 15.30 uur:

Lezing 1: Hildegard von Bingen: 5 november 2019

Lezing 2: Barok & Classicisme: 12 november 2019

Lezing 3: Portret van Fanny Mendessohn: 19 november 2019

Lezing 4: Portret van Clara Wieck-Schumann: 26 november 2019

Lezing 5: Portret van Louise Farrenc: 3 december 2019

Lezing 6: Rond 1900: 10 december 2019

Lees  hier meer op de website, incl. toegangskosten