Franciska Kramer-Mampaey, SDAP, eerste vrouwelijk raadslid in Dordrecht in 1919

Eerste vrouwelijk Raadslid
Zestien jaar voor Jo M. Smit – Pieters kwam een vrouw in de raad. In 1919, toen het vrouwenkiesrecht een feit werd, schreef mevrouw T. Kramer – Mampaey ook historie. Ze werd als eerste vrouw raadslid in Dordrecht namens de SDAP.

In het nieuwe college van burgemeester en wethouders – dat op dinsdag 29 mei 2018 zich presenteert aan de gemeenteraad – zal geen vrouw zitting hebben. In AD De Dordtenaar werd daaraan op 5 mei veel aandacht besteed in een verhaal van journaliste Ingrid de Groot.

In de geschiedenis van het bestuur van de stad Dordrecht duurde het tot september 1935 voordat een vrouw in het dagelijks bestuur van de oudste stad van Holland kwam.

In het Stadskantoor is een vergaderzaal naar Jo Smit – Pieters genoemd op initiatief van historicus Pieter Verhoeve namens de fractie Christen/SGP begin 2011. Mevrouw Jo M. Smit-Pieters schreef dus 16 jaar na de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht geschiedenis en werd namens de SDAP de eerste vrouw, die Dordrecht als wethouder kon gaan dienen. Ze diende in 1943 haar ontslag in toen Dordrecht in mei in Van Houten een NSB burgemeester kreeg. Dat werd haar tot in de loop van 1944 geweigerd. Na de oorlog ging zij een aantal maanden door als SDAP-wethouder. Haar partij wilde van haar diensten geen gebruik meer maken ondanks het gegeven dat burgemeester Bleeker het voor haar opnam. Ook de vooroorlogse wethouder Carel Dicke (ARP) en J. Sanders verdwenen als wethouder in de tweede helft van 1945 van het toneel. CHU-wethouder Van Tilburg, die onder NSB-burgemeester Van Houten zitten, werd na de oorlog veroordeeld gezien zijn medewerking aan het werk van de bezetters. Voor de eerste vrouwelijke wethouder van Dordrecht eindigde de loopbaan in mineur, alhoewel haar naam werd gezuiverd.

Zestien jaar voor Jo M. Smit – Pieters kwam een vrouw in de raad. In 1919, toen het vrouwenkiesrecht een feit werd, schreef mevrouw T. Kramer – Mampaey ook historie. Ze werd als eerste vrouw raadslid in Dordrecht namens de SDAP.

Na wethouder Smit-Pieters duurde het tot 1972 (!) voordat een tweede vrouw toe trad tot het dagelijks bestuur van de stad. Toen werd voor de VVD advocaat mr. Dien Henny van Randwijk wethouder en zij kon de stad maar tot 18 juli 1974 dienen. Ze verloor op 58-jarige leeftijd het leven bij een tragisch auto ongeluk op rijksweg A15 onder Hardinxveld-Giessendam.

VVD-raadslid Liane Roemers – de Jong (1952-2008) was tussen 1986 en 1990 wethouder. Ze draaide ook in de provinciale staten mee en werd ook in die tijd als burgemeesters-kandidaat vaak genoemd. Zover kwam het net niet, mede door het overlijden op nog relatief jonge leeftijd.

Nummer vier werd Janny van der Loos in 1990 voor de PvdA en zij maakte twaalf jaar vol. Daarmee kreeg zij ook de titel ereburger van Dordrecht. Ze was de tweede vrouw in de geschiedenis. Top Naeff, de schrijfster, ging haar in 1953 voor.

Tussen 1998 en 2002 werd Gerda Bosdriesz de vijfde vrouwelijke wethouder in de historie namens GroenLinks.

In 2006 werd voor een jaar voor de PvdA Neza Albayrak wethouder. In 2007 had de meerderheid van de gemeenteraad geen vertrouwen meer in haar, mede omdat zij als Rotterdamse niet naar Dordrecht wilde verhuizen. Jan Lagendijk kwam haar vervangen..

In 2010 werd Rinette Reynvaan voor Beter voor Dordt (BVD) wethouder.

In 2014 kreeg ze Karin Lambrechts als vrouwelijke collega ook namens BVD in het college. Karin Lambrechts heeft al haar vertrek aangekondigd.

In het kader van honderd jaar vrouwen kiesrecht in 2019 heeft het Platform vrouwen kunnen alles na de vier zonen nu de Dochters van Dordrecht gelanceerd. Saskia Lensink werkt aan een boek over dochters van Dordrecht. In elk geval zijn er acht vrouwelijke wethouders om in herinnering te hebben in het dochters jaar 2019.
(Overgenomen van Dordrecht.net en AD/De Dordtenaar)

Genomineerd door Hans Berrevoets

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *