Nicoline van Oldenburgh-Vriesendorp – initiatiefneemster Wilhelminastichting: de bouw een hof met 34 woningen aan het Kasperspad

Het echtpaar Louter van Oldenborgh en Nicoline Vriesendorp hebben gezorgd voor de bouw van een hof met 34 woningen aan het Kasperspad. Nicoline van Oldenburgh kwam op het idee om dit te gaan realiseren.

De Wilhelminastichting werd opgericht op 25 juli 1927 naar een voorstel van de echtgenote van Louter van Oldenborgh.

Maar wie was deze dame nu eigenlijk en hoe verliepen de plannen? Familiewapen Van Oldenburgh Nicoline Lena Antonia Vriesendorp werd in het jaar 1869 geboren te Dordrecht. Ze bracht haar jeugd door in Arnhem. Na haar schooltijd ging zij eerst naar een kostschool in Bonn en later naar eenzelfde soort internaat in Brussel.

In 1892 trouwde ze met Louter Cornelis van Oldenborgh, een wijnhandelaar. Nicoline was een vrouw die altijd klaar stond voor anderen. Al vroeg in haar leven werd ze hulpbehoevend, maar desondanks had ze een open oog voor mensen die het moeilijk hadden.

Gedurende de voorbereidingen van haar zilveren bruiloft met Louter in 1917 komt ze op het idee de Wilhelminastichting op te richten. Aanleiding hiervoor was dat ze had ervaren dat er voor de dienstbodes aan het eind van hun werkzame leven vaak geen goede voorzieningen waren. Dergelijke vrouwen zouden gratis onderdak en mondvoeding moeten krijgen. Haar echtgenoot stemt volledig met het plan in. Ook hij heeft namelijk oog voor de minderbedeelden in de samenleving.

Grond wordt er van de tuindersfamilie Schumm aan het Kasperspad aangekocht. Die toont zich bereid zijn eigendom te verkopen, temeer hij er de eerste jaren zijn bedrijf zal kunnen uitoefenen. Ook dient er voor de bouw eerst een rij woningen te worden afgebroken. In verband met de Eerste Wereldoorlog is er geen sprake van nieuwbouw. Daardoor heeft Nicoline de huisjes nooit gezien. Zij sterft in 1921 aan een lichte longontsteking.

Van Oldenborgh start in 1924 met de bouw van de Wilhelminastichting. Van tevoren schakelt hij hiervoor de architecten Reus en van Bilderbeek in. De beoogde instelling zal ten doel hebben om aan alleenwonende vrouwen uit de middenstand, die enige bron van inkomsten hebben, een gratis woning te verschaffen. Voor veel vrouwen die een werkzaam leven achter zich hebben of nog werkzaam zijn, blijft het bij dromen over het huren van een eigen huisje. In de praktijk moeten zij namelijk vaak bij anderen inwonen, omdat het huren van een fatsoenlijke, passende woning in de regel te kostbaar is.

Voor hen zal de Wilhelminastichting uitkomst kunnen bieden. Op 27 mei 1927 belegt Louter in zijn woning aan de Singel/ Stationsweg een vergadering. Hij maakt gebruik van het in de stichtingsakte vastgelegde recht om regenten aan te stellen en benoemt de dames B. Verdam-van Hees en C.E. van Oldenborgh-van den Wall Bake en de heren mr. J. van Drooge en W.H. Staring met hemzelf tot het eerste College van Regenten.

Aangemeld door Alfred Tusschenbroek | Tekst en foto’s uit de brochure Dordtse Dochters, samengesteld door Alfred Tusschenbroek en Angenetha Balm en het Augustijnenhof

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *