Overhandiging Manifest Stop het Geweld tegen Vrouwen

Maandagavond 25 november 2019 organiseerde het Platform Vrouwen Kunnen Alles een wandeling en de overhandiging van het Manifest Stop het Geweld tegen Vrouwen. In de wandeling liepen ook vrouwen mee die slachtoffer zijn geweest van geweld.

De wandeling startte om 19.00 uur bij DOOR. Vandaar liep te groep naar het Stadhuis. Daar werd aan wethouder Heijkoop het Manifest Stop het Geweld tegen Vrouwen overhandigd door Els Hauser.

INTERNATIONALE DAG TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN
25 November is de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen. De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is in het leven geroepen door de Verenigde Naties omdat er op 25 november 1960 in de Dominicaanse republiek drie politiek activistische vrouwen werden vermoord. Geweld tegen vrouwen komt nog altijd veel voor. Ook in ons land, ook in onze stad. Vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van geweld moeten beschermd en geholpen worden. Het vinden en toegang krijgen tot de juiste hulpverlening is dan vaak een probleem. Ook daders moeten duidelijk aangepakt worden.

Een rapportage van het College voor de rechten van de mens uit november 2018
“Veel vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld ontvangen niet alle benodigde informatie over de ondersteuningsdiensten en wettelijke maatregelen die hen ter beschikking staan. Velen van hen weten niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en de benodigde informatie is niet altijd beschikbaar in een taal die hen machtig is. De overheid meldt dat informatie beschikbaar is op websites en brochures van bijvoorbeeld de politie, opvangcentra en Veilig Thuis. Deze informatie is niet beschikbaar in verschillende talen en er wordt onvoldoende rekening gehouden ,met vrouwen, die laag geletterd zijn of analfabeet. Bovendien vereist dit systeem dat de slachtoffers weten hoe zij de informatie online kunnen vinden. Er zou in de informatie rekening gehouden moeten worden met culturele verschillen. Ook is het voor veel slachtoffers moeilijk om over hun gevoelens te praten.”

Citaat uit factsheet Huiselijk en Sexueel Geweld 2019 van Movisie “Hermeldingen en hulp: Uit onderzoek in de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijkt dat bijna 60% van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zogenoemde ‘hermeldingen’ zijn: het geweld in deze gezinnen stopt niet. Van de kinderen die slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld of kindermishandeling en hier traumaklachten aan over houden krijgt slechts 18% hulp. Van de gezinnen waar sprake is van ernstig huiselijk geweld en waar hulpverleners bij betrokken zijn, is in 50% van de gezinnen na 1,5 jaar nog altijd sprake van excessief geweld. Bij veel kinderen wordt niet onderzocht wat ze nodig hebben nadat is vastgesteld dat zij blootgesteld zijn aan geweld. 60% van de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld krijgt geen hulp.”

De voedingsbodem voor het geweld tegen vrouwen moet weggenomen worden
Deze voedingsbodem bestaat uit structurele ongelijkheid in de positie tussen mannen en vrouwen, zowel cultureel als economisch. Zo wordt bijvoorbeeld de loonkloof tussen mannen en vrouwen groter als er kinderen komen. Het is hier nog altijd heel cultureel bepaald dat vrouwen meer zorgen en mannen meer verdienen. Ook de media en de reclame staan nog altijd bol van rolbevestigende uitingen.

Internationaal verdrag van Istanbul tegen Geweld tegen Vrouwen
Dit verdrag is door Nederland mee ondertekend en alle vrouwen in Nederland mogen zich hier op beroepen. Het College voor de rechten van de mens heeft in 2018 een rapportage geschreven waarin ze beschrijft hoe de inhoud van het verdrag van Istanbul in de Nederlandse wetgeving en beroepspraktijk wordt geïmplementeerd.

Het is een kritische rapportage en de vraag aan de gemeente is:
Zijn alle betrokken wethouders en raadsleden op de hoogte van de inhoud van dit verdrag en welke inspanningen worden op lokaal en Drechtstedenniveau verricht om te voldoen aan de richtlijnen van het Verdrag van Istanbul?

Platform Vrouwen Kunnen Alles | Bella Donna’s

Bekijk hier het filmpje van RTV Dordrecht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *