Veel enthousiasme en belangstelling voor Dochters van Dordrecht

Onder grote belangstelling en enthousiasme is het Project Dochters van Dordrecht van start gegaan op de Inspiratie-Informatiebijeenkomst woensdagavond 5 september 2018 in de Blauwe Kamer van de Stadsbibliotheek Dordrecht.

Jacqueline van den Bergh (namens Platform Vrouwen Kunnen Alles, coördinator Project Dochters van Dordrecht) heette iedereen van harte welkom. Zoveel belangstelling was hartverwarmend. 2019 wordt het Jaar van de Vrouw en worden vrouwen in het zonnetje gezet in Dordrecht. In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen stemrecht kregen. Vrouwen zijn onderbelicht in de geschiedenis. In 2019 worden vrouwen zichtbaar gemaakt. Het hele jaar door worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom vrouwen en thema’s. Bekend is al dat op 4 mei aandacht wordt besteed aan vrouwen in de oorlog, juli is de herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht, augustus de herdenking van Johan en Cornelis de Witt, met de vrouw van Cornelis Maria van Berckel, in oktober de presentatie van het boek Dochters van Dordrecht van Saskia Lensink.

Van Handelingsonbekwaam tot Vrouwen Kunnen Alles. Jacqueline memoreerde eraan dat pas op 14 januari 1956 de Handelingsonbekwaamheid van de vrouw is afgeschaft. Getrouwde vrouwen mochten vanaf die tijd werken, bankrekening openen, zonder toestemming van manlief op reis gaan. Tot 1971 stond in het wetboek dat de man het hoofd van de echtvereniging was en de vrouw aan hem gehoorzaamheid was verschuldigd.

Hans Berrevoets vertelde kort iets over de 4 Zonen van Dordrecht. Hij pleitte voor meer vrouwelijke straatnamen in Dordrecht. Zeker nu de ambitie om zoveel huizen erbij te bouwen is er ruimte voor namen van vrouwen. Hij gaf opdracht aan de gemeenteraad om hiervoor actie te ondernemen.

Simone Beunke (gemeenteambtenaar) gaf informatie over subsidie. Via de gemeentelijke website kun je ook informatie vinden. De mogelijkheden zijn flink beperkt: je moet een stichting/vereniging zijn; voor amateurkunst is er maximaal 5000 euro per project, waarvan 40% subsidie, rest via eigen sponsoring. Evenementen kennen hogere subsidies, maar die moeten een boven lokale uitstraling hebben.

Hierna volgden de Pitsches. Vele ideeën en vrouwen werden naarvoren gebracht, zoals Kunstmin: wil met functies werken: zoals vrouwen in de oorlog; Bibliotheek: activiteit rondom eerste bibliothecaresse van Nederland, was in Dordrecht; Saskia Lensink met haar boek Dochters van Dordrecht; De wandeling door binnenstad Dordrecht, met ook opname van vrouwen en markante punten erin; Buitenwacht: vrouwen die in armoede leven, zeker na een scheiding blijven zij met schulden vaak achter, mannen weten hun financiën goed af te schermen; Hollands Diep: project met stilte en geluiden; Gerda Bosdriesz: Activiteiten/tentoonstelling rondom 100 jaar Kiesrecht, Suze Groeneweg (1e vrouw in 1e Kamer), vrouwen in raad en college; Annet de Vlieger: vrouwen en Stadslandbouw/Groene Kratje;

Onder genot van hapje en drankje werden na afloop nog vele ideeën ingebracht en afspraken gemaakt.

5 September was de aftrap. Wie worden de Dochters van Dordrecht?

Criteria voor Dochters: 1) Er moet een sterke binding zijn met Dordrecht; 2) Betekenis hebben voor Dordrecht; 3) Een sociale en maatschappelijke betrokkenheid / betekenis voor de ontwikkeling van de vrouw door de eeuwen heen; 4) Er moet een verhaal over te vertellen zijn en een activiteit eromheen georganiseerd kunnen worden.


Aanmelden van activiteiten en vrouwen voor Dochters van Dordrecht, incl. (rechtenvrije) foto en verhaal via: info@dochtersvandordrecht.nl


Sponsors: Glass and More; JJ Fotografie; Kapsalon Sandra Wanrooy; ATMvormgeving; Erica Events
Ook sponsor worden: info@dochtersvandordrecht.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *