Willemijn van Loo – streng gelovige, leesgierige vrouw, met afwijkende standpunten

Een leesgierige vrouw
Op 9 augustus 1646 boog de Dordtse kerkeraad zich over een verontrustend verschijnsel. Ds. Dibbetius rapporteerde dat hij te weten was gekomen dat in het huis van juffrouw La Tour ’s zondags na de kerkdienst bijeenkomsten werden gehouden, waar de gehoorde preek besproken werd!

De kerkeraad besloot juffrouw La Tour te ontbieden. Behalve juffrouw La Tour werd ook Willemijn van Loo, een bezoekster van deze bijeenkomsten, voor de kerkeraad geroepen. Juffrouw La Tour verklaarde, dat er inderdaad samenkomsten waren gehouden met hooguit 18 personen.

Ze gaf toe dat ze de aanwezigen aan de hand van verschillende traktaten het ‘beginsel van de wet’ op het hart gebonden had. Eén keer had haar vermanend woord iemand zo geraakt, dat die daarna een goed leven was gaan leiden.

Willemijn van Loo had de bijeenkomsten bij juffrouw La Tour drie keer bezocht. Ze merkte dat het aantal aanwezigen groeide en hoopte dat dit zo door zou gaan. Na rijp beraad besloot de kerkeraad juffrouw La Tour te verbieden ‘conventikels’ te houden. La Tour beloofde het gebod te gehoorzamen, maar Willemijn stribbelde tegen.

Willemijn ging zelfs zo ver, dat ze de kerkeraad vroeg “of zij soms in ’t pausdom was”. Bovendien beledigde ze een predikant. Dat kwam haar duur te staan: ze werd van het avondmaal gehouden en moest spijt betuigen over haar opmerkingen.

Uiteindelijk toonde ze berouw en werd de censuur opgeheven, op voorwaarde dat ze zich voortaan verre hield van dit soort lasterlijke taal.

Willemijn van Loo overleed in juli 1652. Notaris Johan Schoormans maakte een inventaris van haar bezittingen, ook van haar boekenkast. Er stond een rij theologische werken uit de kring van de Nadere Reformatie, maar ook De kerkhistorie van de Waldenzen, geschreven door de Dordtse predikant Balthasar Lydius. Stof genoeg voor een scriptie!

Joke van Voorst studeerde er in 1991 op af in Kampen, onder begeleiding van docent kerkgeschiedenis Jaap van Gelderen. Inmiddels is ze met haar man, Michiel de Zeeuw, predikant in Zierikzee en beroepen naar… Dordt!

Kopij Kerk op Dordt, jg. 7 nr. 3, 5 februari 2016 rubriek Des tijds
Met illustratie Spuihaven, Botjespoortje en Grote Kerk omstreeks 1800, pentekening Jacob van Strij (Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)

Voorgedragen door Peter Dillingh

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *