Suze Groeneweg – eerste vrouwelijk Tweede Kamerlid in Nederland; onderwijzeres in Dordrecht

Susanna (Suze) Groeneweg (1875-1940) was een Nederlands politica. Ze was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland.

Suze Groeneweg was een vurig pleitbezorgster van volksonderwijs. Ze was zelf onderwijzeres in Rotterdam. Ze gold als feministe, maar was een tegenstandster van aparte vrouwenorganisaties.

Suze werd lid van de SDAP tijdens een 1 mei mars in Dordrecht 1903. Groeneweg was bestuurslid van de SDAP toen bij de Grondwetsherziening van 1917 behalve het algemeen kiesrecht voor mannen ook het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd.

Toen in 1918 de eerste verkiezingen onder het nieuwe systeem werden gehouden, werd zij kandidaat gesteld en verkozen. Ze zetelde in het parlement tot 1937. Op 30 augustus van dat jaar werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Naast Kamerlid was ze ook Statenlid en lid van de gemeenteraad van Rotterdam. Vurig socialiste, volgens burgemeester P.J. Oud was Suze geen “katje om zonder hand-schoenen aan te pakken”. Ze was actief in de drankbestrijding, was pacifiste en anti-militariste. Daarnaast was zij de eerste vrouwelijke ambtenaar van de burgerlijke stand.

Suze studeerde in 1893 af en was de daarop volgende 10 jaar onderwijzeres in Duivendijke (Zeeland), Krimpen a/d Lek, Dordrecht en aan het Rijksopvoedingsgesticht te Montfoort.
In 1903 gaf ze les aan de Gemeenteschool nr. 2 in de Hofstraat en woonde in die tijd aan de Bomkade 2.

Genomineerd door Alfred Tusschenbroek – ’t Gilde en samensteller van de wandelroute langs markante vrouwen woonadressen

Lees meer over Suze Groeneweg op de website van Atria – Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *