Truus Treep – vrijwilliger bij Stedenband Dordrecht-Bamenda en bij Soroptimisten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SONY DSC

Truus Treep Truus zet zich al 15 jaar met grote betrokkenheid in als vrijwilliger voor de Stichting Dordrecht Bamenda. Zij werft fondsen en geeft voorlichting, onder andere in het basis- en voortgezet onderwijs.

Daarnaast ondersteunt ze projecten in Bamenda gericht op werkgelegenheid voor mensen met een handicap en op inclusief onderwijs. In het kader van dit laatste heeft Truus het initiatief genomen om de samenwerking aan te gaan met het Mbingo Doveninstituut. Ze heeft door middel van het leveren van gespecialiseerde materialen en het verzorgen van bijscholing aan medisch en onderwijspersoneel het onderwijs aan en de zorg voor doven en slechthorenden helpen verbeteren. Ook de accommodatie is onder haar leiding verbeterd.

Door haar inzet kunnen nu de dove en slechthorende kinderen voor het eerst doorstromen naar het hoger onderwijs. Indien de omstandigheden het toelaten, bezoekt ze tweemaal per jaar (op eigen kosten) de projecten in Bamenda.

Naast op deze wijze heeft Truus zich ook op vele andere manieren verdienstelijk gemaakt voor onze stad. Zo zet ze zich sinds 1965 in voor de Soroptimisten. Ze heeft daar diverse bestuursfuncties vervuld, zoals voorzitter en vice-voorzitter. Tevens was zij lid van de commissie Sociale Doelen, lid van de kiescommissie, lid van de lustrumcommissie en organiseert ze nu nog benefietconcerten en diverse loterijen.

Daarnaast was Truus vijfentwintig jaar leider van de vrijdagavondclub van de soos voor verstandelijke gehandicapten. In 2013 ontving ze voor al deze verdiensten een Koninklijke onderscheiding van drs. Arno Brok, toenmalig burgemeester van Dordrecht, waarmee zij lid werd in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege al deze inzet kan Truus met recht Dochter van Dordrecht genoemd worden!

Genomineerd door Stichting Stedenband Dordrecht – Bamenda

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *