Motie ‘Dordrecht een stad met vrouwen van naam’ aangenomen door de gemeenteraad

Motie “Dordrecht: een stad met vrouwen van naam” is aangenomen door de Gemeenteraad. Indieners waren de vrouwen in de gemeenteraad.  Eindelijk komt er nu ook vanuit de gemeente aandacht voor meer vrouwelijke straatnamen. En ook de Straatnamencommissie wordt uitgebreid met minimaal 1 of 2 vrouwen. Platform Vrouwen Kunnen Alles  – coordinator van het project Vrouwen Kunnen Alles, heeft in december j.l. een brief aan college, gemeenteraad en Straatnamencommissie gestuurd om meer straten te benoemen naar vrouwen. Dochters van Dordrecht komt dit jaar met een lijst van Dordtse Dochters voor nieuwe straatnamen.

Lees verder voor de tekst van de motie:
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 19 februari 2019,

Constaterende dat:
– Recent bekend werd dat 5 nieuwe straatnamen op de Dordtse Kil IV vernoemd zijn naar oud- burgemeesters;
– Er eind 2018 meermaals aandacht is gevraagd voor het feit dat er veel minder straten/wijken/plantsoenen vernoemd zijn naar vrouwen;

Overwegende dat:
– In Dordrecht vele bekende vrouwen hebben gewoond, die van betekenis voor de stad waren, Van mening zijnde dat:
– De verhouding tussen vernoemde mannen en vrouwen momenteel scheef is
– En tevens geen realistische afspiegeling is van de Dordtse samenleving;

Verzoekt het college:
– In overleg te treden met de straatnamencommissie om bij de naamgeving van straten/wijken/plantsoenen meer recht te doen aan bekende vrouwen van de Dordtse samenleving, uit het verleden of het heden; hierover voor het einde van het tweede kwartaal 2019 aan de raad terug te rapporteren
– de samenstelling van de straatnamencommissie te heroverwegen door het toevoegen van minimaal 1 tot 2 vrouwen voor een goede afspiegeling van de Dordtse samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.
Mafalda Weerts Arine van den Heuvel
Kitty Kruger
Chris van Benschop
Ingrid Klein – Hendriks
Karin Castelijn
Renate de Feo.Dudok
Marget Stolk
Irene Koene
Ineke Jager
Loudy Nijhof
Marieke van Eck

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *