Mej. Dr. K. Hommes – eerste vrouwelijke stadsapotheker

In 2012 bestond de stadsapotheek van Dordrecht 250 jaar. Die verjaardag is gevierd met een symposium dat samenviel met de ingebruikname van een nieuwe afdeling bereidingen van de apotheek van het Albert Schweitzerziekenhuis, destijds de stadsapotheek van Dordrecht. Mej. Dr. K. Hommes (1906-1982) werd er de eerste vrouwelijke stadsapotheker.

Over de geschiedenis:
In 1933 rapporteerde de geneesheer-directeur van het Gast- en Ziekenhuis aan het bestuur van het ziekenhuis dat de stadsapotheker J. Logger plotseling was overleden. Het bestuur deed weer onderzoek naar de mogelijkheid om de apotheek te leiden zonder apotheker.
Wederom was het antwoord van het Staatstoezicht negatief. Het bestuur besloot over te gaan tot het aanstellen van een vrouwelijke apotheker. De voornaamste reden waren de lagere salariskosten. Aldus werd in 1934 Mej. K.J. Hommes aangesteld als stadsapotheker, met het beding dat ontslag zou volgen indien zij in het huwelijk trad. Zij kreeg de beschikking over 2 apothekersassistentes en 1 knecht.

Een jaar later promoveerde Mej. Hommes bij Prof. van ltallie in Leiden op een analytisch-chemisch onderzoek op het terrein van de toxicologie (18). Onder haar leiding groeide de apotheek uit tot een volwaardige ziekenhuisapotheek die naar de eisen van de tijd werd ingericht. Het is zinvol vanaf die tijd de term ziekenhuisapotheek te gebruiken want de functie van stadsapotheek had gaandeweg aan belang ingeboet. Met de komst van ziekenfondsen was de geneesmiddelenvoorziening voor de armen bij de officina-apotheken terecht gekomen.

De werkzaamheden in en voor het ziekenhuis namen daarentegen in omvang en betekenis toe. Mej. Hommes nam deel aan bijeenkomsten van de Groep van ziekenhuisapothekers die in 1929 was opgericht. Daar werden
praktijkervaringen uitgewisseld, maar ook nieuwe aanzetten gegeven om goede en goedkope geneesmiddelen te maken, zoals bijvoorbeeld hormoonpreparaten (insuline) uit slachthuisafval, waarover haar Haagse collega rapporteerde (19}.

De betekenis van de stadsapotheek en Mej. Hommes voor de Dordtse farmacie bleef niettemin groot. Zij verzorgde in haar apotheek de opleiding tot apothekersassistente voor heel de regio. In 1945 bracht zij de opleiding onder in een stichting waarvan zij directrice werd. Tot haar pensionering als gemeenteapotheker in 1971 was zij werkzaam in het ziekenhuis en als opleidster.

Voorgedragen door Geesken Bloemendal

Tekst is onderdeel uit: 250 jaar (stads)apothekers in Dordrecht: Voordracht gehouden tijdens het voorjaarscongres van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, op 12 april 2014 te Arnhem

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *